سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
دنیا را بران که محبّت دنیا، کور و کر و لال می کند و سرفرازان را خوار . [امام علی علیه السلام]